Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 • Bez Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti.

  Hizmet Sahasında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

   

  Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Bez Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Şti. tarafından hazırlanmıştır.

  Hizmet sahamız içerisindeki işletme iç bölümünde , işletme dış cephesinde, idari iç binada, servis araçlarında(9), Acıpayam Terbiye İşletmesi(28), Acıpayam Bobin Boya İşletmesi(26), Denizli Merkez(54) ve İstanbul’da(2) olmak üzere toplam 119 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla hizmet sahasının güvenliğinin sağlanması amacıyla bilgi işlem tarafından görüntü kaydı yapılmakta, kayıt işlemi bilgi işlem ve güvenlik birimi tarafından denetlenmektedir.

  Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

  Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

  Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Bozburun Mh. 7067 Sk. No:7, Gümüşler/Denizli adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@beztekstil.com e-posta adresine iletebilirsiniz.